Душата на странника

Жанр: Лирика

Година на издаване: 1996

Автор: Стоил Гигов

стр. 32

ISBN: 954-684-010-6