Емпорион Пистиро II

Тракийската култура в прехода към еленистическата епоха.

Жанр: Наука

Година на издаване: 1998

Автор: Мечислав Домарадски

стр. 120

ISBN: 954-684-030-0