Пещерската гимназия

Монографията „Пещерската гимназия“  следва логиката на развитие на училището – откриване, развитие през годините и съвременно състояние. Книгата е с краеведски характер, в полето на микроисторията, интегрирана със съвременното състояние на училището.

Жанр: История на България

Автор: Валентин Стоянов

Година на издаване: 2022

стр. 308

ISBN: 978-954-684-512-2