Комитата

Това е една книга за страданията български, но и за нещо много по-важно – за поуките от историята. Нещо, което българинът мисля не е успял да вгради в народопсихологията си – да се учи от миналото. Да извлича ценния опит от горчивините. Защото победите и успехите бързо стават историческа памет, но провалите и пораженията минават в сянката за забвението, сякаш са нещо срамно и недостойно.

Жанр: Повест

Художник илюстрации Никола Стоименов

Автор: Стоян Влахов

Година на издаване: 2020

стр. 216

ISBN: 978-954-684-485-9