Кубчета

Кубчета – 10/15 см
Всяко съдържа по 50 бр. листа.
Възможност за изработка на двуцветен и четирицветен вариант в зависимост от дизайна.
Хартия – 80 гр. офсет.
Корица – възможност за изработка на картон с индивидуален дизайн.
Възможност за лепене или закрепване с метална спирала.