Настолни календари

Размери – 35 х 50 см.
Всяко съдържа по 52 бр. листа.
Възможност за изработка на двуцветен и четирицветен вариант в зависимост от дизайна.
Хартия – 80 гр. офсет.
Корица – възможност за изработка на картон с индивидуалнен дизайн.
Възможност за лепене или запрекпване с метална спирала.

За поръчка:

тел. 034 440 400
GSM: 0888 704 955; 0888 704 034
email: headoffice@belloprint.com