Резюме

Написаното от Макс Жакоб: „Стремежът да постигнеш някоя отвлечена истина опустошава разума. Човешкият разум се обогатява само от опознаването на реалния свят“, е било водещо, когато д-р Панайот Ляков е будувал над редовете, родили политическите есета, озаглавени „Парадокс на призрака“.

Книгата на д-р Панайот Ляков напомня за лъжеполитиката и лъжеполитиците, които са прилежно организирани. Той е изследвал вътрешните механизми, които ги раждат и направляват.

Стр. :84

ISBN: 978-954-684-487-3