Пирамидки 2021

Хартия на тялото – 130 гр. хром гланц.
Хартия на подложката – 300 гр. опаковъчен катон (сив гръб).
Размер на тялото –10 х 15 см.
Закрепване – спирала.
Тялото е съставено от 12 листа и се отпечатва в четири цвята.
Възможноаст за изработка на корица.
Възможност за печат върху подложката.

За поръчка:

тел. 034 440 400
GSM: 0888 704 955; 0888 704 034
email: headoffice@belloprint.com