Резюме

През девет живота – напред и назад,

през Рая бездушен и сладкия Ад

минава реката на моя живот –

сърцето си нося и то ми е свод.

 

стр. 32

ISBN: 978-954-684-480-4