Райската долина

Изданието е на литературен клуб – Велинград.

Жанр: Литературен сборник

Година на издаване: 1997

Автор: Авторски колектив

стр. 80

ISBN: 954-684-020-3