Резюме

Всяка посока,
която не води
към теб,
води на север.

 

стр. 144

ISBN: 978-954-684-475-0