Усмивката е бог

Жанр: Стихове

Година на издаване: 2017

Автор: Борислав Петров

стр. 48

ISBN: 978-954-684-425-5