Резюме

… Очите си затварям и вятъра усещам,
той шепне за незнайни светове
и думите му бавно аз повтарям,
и се пренасям до безкрайни брегове.

стр. 52

ISBN: 978-954-684-508-5