Резюме

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Висшия съдебен съвет и Община Пазарджик

През 2019 г. Окръжен съд – Пазарджик отбелязва своята 140-годишна история. В това издание са представени текстове, снимки и факсимилета на документи от централните и местни архиви, музеи и библиотеки. Те са експонирани на базата на наличната до момента научна литература с амбицията предложеното издание да отговаря на критериите на съвременната историография.

Стр. 90

ISBN: 978-619-90197-2-6