Резюме

Книгата се издава със съдействието на Община Пазарджик.

стр. 24

Художник – Константин Анастасов

ISBN: 978-954-684-467-5