Резюме

Поезията е преведена на френски език.

стр. 52

ISBN: 978-954-684-447-7