Резюме

С новата си книга „Сенки“ Владимир Симонов излиза от таксито и влиза в живота. Само че от сенчестата му стара. Тази, която е по-близо до истината за живота и хората. Релаността в произведението е много повече от художествената измислица.

Книгата се издава с финансовата подкрепа на Община Пазарджик.

стр. 80

ISNB: 978-954-684-456-9