Резюме

Илюстрациите към приказката на са автора.

стр. 24

ISBN: 978-954-684-494-1