Резюме

Сборник от беседи от А. Безант и Блаватска.

Въпросът за кармата е свързан  с този за свободата на човешката карма.

Предлаганият превод е семо един кратък конспект на въпроса, който посочва къде и как да се търси неговото разрешение.

Стр. 78

ISBN: 978-954-684-412-5