Резюме

Национална научна конференци, посветена на 150 годишнината от рождението на Константин Величков с научен ръководител чл. кор. д.и.н. Георги Марков.

Книгата се издава по заявка на РИМ-Пазарджик.

Страници: 280
ISBN: 954-91740-1-1-8