Творчеството на Константин Величков за деца

Книгата се издава по заявка на РИМ-Пазарджик.

Жанр: История на България

Година на издаване: 2005

Автор: Иван Симеонов

стр. 96

ISBN: 954-684-144-7