Гара Саранбей

Опит за ретроспекция.

Жанр: История на България

Година на издаване: 2005

Автор: Стоянка Христович

стр. 112

ISBN: 954-684-146-3