Резюме

…ние с теб може би пак ще се срещнем.

стр. 152

ISBN: 978-954-684-491-0