Репетиториум

В този смисъл, според цитираното определение на понятието „репетиториум“, тази книга има за цел да актуализира вече усвоени знания по проблема на човешката безопасност. Тя е предназначена за всички, за които безопасният живот и човешкото здраве са все още ценност.

Предложените конспекти на педагогически ситуации са апробирани в практиката от техните автори, които са оценили моделите, които Ви предлагат като успешни. Планирането и педагогическите ситуации са поместени във втория раздел.

Жанр: Педагогика

Автор: Камелия Галчева

Година на издаване: 2021

стр. 216

ISBN: 978-954-684-492-7