Резюме

Времето първоначално е приятел, а после става … враг. Докато си дете, девойка (юноша), та чак до средна възраст то ни помага, то е с нас; след това неговото бреме започва да тежи, особено в последите, старчески дни…

стр. 64

ISBN: 978-954-684-435-4