Резюме

Книгата е издадена на есперанто.

 

ISBN 954-684-086-6