Жена от бога сътворена

Жанр: Лирика

Година на издаване: 2002

Автор: Георги Станков

стр. 32

ISBN: 954-684-085-8