Резюме

Все повече фирми и безработни разчитат на посредници и съдействието им. Благодарение на бързата и иновативна технологична революция се откриват глобално нови работни места и това дава възможност да бъде осъществен глобален подбор, чрез който се дава достъпност до всяка една позиция, за всеки един човек.

Стр. 64

ISBN:978-954-684-502-3