Резюме

Книгата съдържа приятелски ескизи за 5 големи съвременни български художници и по няколко творби от тях.

ISBN: 978-954-684-358-6