Емпорион Пистирос Трако-гръцки търговски отношения

Разкопките в м. Аджийска воденици при с. Ветрен община Септември доведоха до откриване на голям търговски център – емпорион Пистирос – изиграл огромна роля в икономическия и културния живот на древна Тракия. Те са дело на българо-английско-чешки колектив, ръководен от М. Домарадски от АИМ при БАН.

Жанр: Наука

Година на издаване: 1995

Автор: Мечислав Доморадски

стр. 96

ISBN: 954-684-006-8