Въздух зелен

Жанр: Лирика

Година на издаване: 1995

Автор: Ангел Горанов

стр. 96

ISBN: 954-684-005-Х