Смарагди в пепелта

Жанр: Стихове

Година на издаване: 1998

Автор: Валери Иванов

стр. 126

ISBN: 954-684-024-6