Резюме

Това, което казват Милена и Кристиян на своите читатели, звучи точно така, както звучат мислите на 18-20-годишните днес – съвсем различно от очакваното, трудно за „преглъщане“ от възрастните, болезнето искрено и извисяващо мрачно. Така, както няма да звучат утре. Затова – нека ги чуем днес.

Стр. 64

ISBN& 978-954-684-413-2