Резюме

„…В недългата историография на града като че ли липсва изцяло един кратък, но не и незначителен период – този, заключен между годините 1912-а и 1918-а – времето на Войните за национално обединение. А защо, след като в Брацигово няма дом, който да не е бил почернен от тези събития – това е въпрос, на който едва ли може да се намери смислено обяснение…“

стр. 392

isbn: 978-954-684-438-5