Резюме

стр. 112

ISBN: 978-954-684-455-2

Посвещава се на 155-годишнината на СУ „Георги Брегов“ – гр. Пазарджик.