Ежедневности

„Човешкост“ по време на пандемия – така бих определила най-кратко и точно съдържанието на книгата „Ежедневности“. И перифразата на великия роман на Маркес съвсем не е случайна. Защото стилът на разказване е идентичен – без претенции за модерност и изключителност, но и без нито една ненамерила мястото си дума, без нито едно самоцелно изречение или отегчително описание. Различните човешки съдби – частици от големия пъзел – са извадени от кутията („Пъзел“) и са разкрити простичко, „ежедневно“ и тъкмо затова завладяващо със своята искреност и непосредственост – така, както го може само един истински разказвач.

Жанр: Проза

Автор: Илия Михайлов

Година на издаване: 2021

Стр. 80

ISBN: 978-954-684-495-8