Резюме

Нейните разказани импресии и импресионистични разкази приличат на частици слюда по кожата след къпане в летните води на река. Не непременно Тополница, край която е израсла. Но непременно такава, която разказва за копнеж и любов, за мечти и доверие…

Стр. 124

ISBN: 978-954-684-493-4