Резюме

Пчела. И пролетта ми оживя.
Пчела. Прашец от чудеса.

Пчела. Живот и светлина.
Пчела.

 

стр. 48

ISBN: 978-954-684-500-9