Резюме

В предложеното ръководство се разглежда един специален клас квадратни уравнения. Чрез този метод бързо и лесно се стига до крайния резултат. Включени са достатъчен брой задачи, решенията на които водят до квадратни уравнения от разглеждания клас.

стр. 80
isbn: 978-954-684-424-8