Резюме

В живота на всеки смъртен човек основна роля играят трите големи „Р“: Родина–Род–Родители. Тази свещена триада предопределя мястото и ролята на всеки един от нас в битието на нацията. И трите никой не може да си ги избере – те са вечно предопределени. Това е рода енциклопедия за българскосемейсто с корени от Дебърско и Граово.

Стр. 292

ISBN: 978-954-684-459-0

Автор на корица – художник Славчо Славчев