Резюме

Преди години с интелектуално удоволствие прочетох сатирично трагичната „Енциклопедия на руската душа“ на Виктор Ерофеев. Прониквайки достатъчно навътре в българския лабиринт, пожелах да напиша подобен текст за генезиса на неслучващата се цивилизованост или Защо у нас никога нищо не става, така, както трябва?

Стр. 80

ISBN: 978-954-684-464-4