Резюме

Второ преработено издание на стихосбирката.

ISBN: 978-954-684-306-7