Резюме

Краеведско издание.
„Знае ли читателят, що е Елли-дере? Елли-дере 
ще рече петдесет реки, то е едно дълбоко 
планинско гърло посред тропическият Доспат, 
и който българин не го е видял не знае, 
че и в отечеството му има що да се види. 
Представете си на двата бряга на една 
планинска река, които опират горе в небесата, 
препустнали чудни гиганти на коне, едни срещу 
други и замръзнали в това положение по едно 
махвание на невидима сила, и обрасли 
с чудна зеленина по настояване на вековете – 
представете си тая картина и кажете ми 
мнението си. Не Алпи, не Юра, но и в Хималаите 
аз няма да се съглася, че ще намерите Елли-дере.“

/Хр. Попконстантинов – „Чепино“, 1897 г./
Стр. 182

ISBN: 978-954-684-441-5